За връзка с нас: 0878 99 77 26 Andi Language Online bgenes

Английски език

Общ Английски

Общ Английски

Общата Eвропейска езикова рамка дава насоките за определяне на постиженията, знанията, уменията и компетентностите на изучаващите чужди езици от цяла Европа и други държави, като се дефинират 6 нива – А1 и А2 (елементарно използване на езика), В1 и В2 (самостоятелно използване на езика) и С1 и С2 (компетентно използване на езика).
ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Бизнес Английски

Бизнес Английски

Нашият курс по бизнес английски има за цел да развие Вашето умение да мислите на английски, катo ясно формирате идеите си, задавате добре структурирани въпроси и давате правилни и изчерпателни отговори . Свиквате да разговаряте по широк спектър от бизнес теми като : маркетинг и реклама , финанси, продажби , човешки ресусрси и др.
ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Курс за пътешественици

Курс за пътешественици

Учителят подготвя материалите според Вашите необходимости и желания. За кратко време научавате как да реагирате и как да постъпите в различни ситуации , което улеснява и прави Вашето пътешествие още по- приятно и незабравимо. Учите се да се справяте с различни ситуации , да се запознавате с нови хора и да водите неангажиращ разговор с местните носители на езика.
ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Курс по разговорен английски език

Курс по разговорен английски език

Нашият курс по разговорен английски език има за цел да Ви накара да навлезете в англоговорящия свят, като преодолеете езиковите различия и се почувствате напълно уверени в способността си да говорите. В курса упражняваме различни ситуации от ежедневието и развиваме Вашето умение спонтанно да се изразявате, без затруднения и притеснения.
ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
Курс по практическа граматика

Курс по практическа граматика

Ако сте учили английски, но граматиката е Вашата слаба страна, няма повече място за неясности и притеснения. Граматиката е скелетът на езика и без нея той е като дърво без корени . Затова създадохме този курс точно за Вас.
ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ